Näiden varaus- ja peruutusehtojen lisäksi käytössämme on seuraavat erilliset varaus- ja peruutusehdot:
Ilosaarirock
Varaus- ja peruutusehdot ryhmävarauksissa


Ehtojen pääkohdat

 • Näitä ehtoja ei sovelleta kaikilta osin ryhmävarauksiin (yli 9 henkeä), sesonkivarauksiin (esim. Ilosaarirock) tai varauspalvelujen kautta tehtyihin varauksiin (esim. Booking.com).
 • Peruutusoikeus enintään kolmen yön varauksissa kaksi päivää ennen ilmoitettua saapumispäivää, klo 18:00 mennessä. Perumatta jätetyistä, tai myöhässä perutuista varauksista veloitetaan varauksen kokonaishinta.
 • Yli kolmen yön varauksissa peruutukset kustannuksitta vähintään 15 vuorokautta ennen varauksen alkamispäivää. Tämän jälkeen veloitetaan 50% varauksen arvosta. Alle 2 vuorokautta ennen veloitetaan koko varauksen arvo.
 • Normaali sisäänkirjautumisaika on klo 16:00-21:00 ja huone on luovutettava lähtöpäivänä klo 12:00 mennessä. Sisäänkirjautumisesta voidaan periä hinnastonmukainen lisämaksu.
 • Saapumisaika tulee ilmoittaa ennakkoon. Jos saapumisaikaa ei ole ilmoitettu, niin klo 18:00 jälkeen varaus voidaan katsoa peruutetuksi.
 • Maksu suoritetaan ensisijaisesti majoitusliikkeeseen saavuttaessa. Huomioi majoitushinnan lisäksi mahdolliset pyyhe- ja liinavaatemaksut, sekä aukioloaikojen ulkopuolella majoittamisesta aiheutuvat lisämaksut.
 • Varaaja on vastuussa varaukseensa kuuluvista henkilöistä ja heidän mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.
 • Hostellilla on oikeus poistaa häiriökäyttäytyvät henkilöt palauttamatta majoitusmaksua, sekä veloittaa poistamisesta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset.
 • Hostelli ei ole vastuussa asiakkaan omaisuudesta

Soveltamisala ja erityisehdot

Näitä ehtoja sovelletaan yksityishenkilöiden majoitusliikkeisiin tekemiin majoitusvarauksiin. Nämä ehdot eivät kuitenkaan koske yksityishenkilöiden tekemiä varauksia, mikäli varaus tehdään ryhmälle, jonka koko on yli 9 henkilöä. Näitä ehtoja sovelletaan sellaisiin varauksiin, jotka on tehty majoitusliikkeelle suoraan.

Ehtojen ulkopuolelle jäävät myös alle 9 hengen varaukset tapauksissa joissa:

 • Ulkoisten varauspalvelujen (kuten Booking.com, Expedia, Hotels.com) kautta tehdyt varaukset. Näissä varauksissa sovelletaan kyseisen varauskanavan asettamia varausehtoja.
 • Sovelletaan näistä ehdoista poikkeavia erityisehtoja erityisen sesongin, juhlapyhien tai erikoistarjouksen vuoksi.
 • Erityisesti peruutusehtoa voi rajoittaa normaalista poikkeava edullisempi hinta.

Edellä pois rajatuissa tapauksissa poikkeavat ehdot ovat määräävät siltä osin, kuin ne ovat näitä ehtoja rajaavammat. Niiltä osin, mitä ei muissa ehdoissa ole erikseen poikkeavaksi määritelty, sovelletaan näitä ehtoja.

2. Varaus ja vahvistus

Asiakkaan on varausta tehdessään ilmoitettava nimensä, asuinosoitteensa, puhelinnumeronsa, saapumis- ja lähtöajankohta sekä maksutapa. Saapumisajankohdasta edellytämme myös kellonajan ilmoittamista.

Varaus sitoo majoitusliikettä, kun se on vahvistettu suullisesti tai kirjallisesti. Majoitusliike voi asettaa varausmaksun suorittamisen tai varauksen vahvistamisen luottokortilla varauksen sitovuuden edellytykseksi.

3. Asiakkaan saapuminen ja lähteminen

Saapuminen majoitusliikkeeseen on mahdollista erikseen ilmoitettujen aukioloaikojen puitteissa. Majoitusliike voi vaatia erityisesti talvikautena (1.9.-31.5.) tarkemman saapumisajan ilmoittamista, sillä majoitusliikkeessä ei ole henkilökuntaa paikanpäällä. Normaalin sisäänkirjautumisajan (16-21) ulkopuolella saapumisesta peritään hinnaston mukainen lisämaksu.

Huone on luovutettava lähtöpäivänä klo 12:00 mennessä, ellei muuta ole erikseen sovittu.

Huonetta pidetään varattuna asiakkaalle klo 18:00 saakka, mikäli asiakas ei ole erikseen saapumisaikaansa ilmoittanut. Tämän jälkeen majoitusliike voi katsoa varauksen peruuntuneeksi.

4. Peruutus ja saapumatta jättäminen

Näitä peruutusehtoja tiukempia ehtoja voidaan soveltaa 1. kohdassa rajatuissa tapauksissa.

Mikäli asiakas tai samaan majoitusvaraukseen kuuluva henkilö on aiempien majoitusten yhteydessä rikkonut olennaisella tavalla näitä varausehtoja tai hotellin järjestyssääntöjä, pidättää majoitusliike oikeuden olla hyväksymättä asiakkaan uusia varauksia tai perua tällaisen asiakkaan tekemät uudet varaukset. Majoitusliikkeellä on myös oikeus poistaa asiakas tällaisessa tilanteessa tiloistaan koska tahansa majoituksen aikana.

Asiakas voi peruuttaa enintään kolmea yötä koskevan huonevarauksen kustannuksitta viimeistään kahta päivää ennen varauksessa ilmoitettua saapumispäivää klo 18:00 mennessä. Jos asiakas jäättää saapumatta, majoitusliikkeellä on oikeus veloittaa häneltä varauksen kokonaishinta veroineen.

Useampaa kuin 3 yötä koskevan varauksen asiakas voi peruuttaa kustannuksitta 15 vuorokautta ennen varauksen alkamispäivää. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta veloitetaan 50 % varauksen arvosta siltä ajalta, kun huonetta ei ole saatu myytyä edelleen. Jos asiakas peruuttaa useampaa kuin 3 yötä koskevan varauksensa alle 2 vuorokautta ennen varauksen alkamispäivää eikä huonetta saada myytyä edelleen, veloitetaan koko varauksen arvo.

5. Maksut

Asiakas maksaa huoneen majoitusliikkeeseen saapumisen yhteydessä tai ennakkoon. Tästä on mahdollista poiketa erikseen sovittaessa. Huomioi majoitushinnan lisäksi mahdolliset pyyhe- ja liinavaatemaksut, sekä aukioloaikojen ulkopuolella majoittamisesta aiheutuvat lisämaksut.

Majoitusliike vähentää mahdollisen ennakkoon suoritetun varausmaksun lopullisesta huonelaskusta. Jos asiakas peruuttaa varauksensa peruutusehtojen vastaisesti, majoitusliikkeellä on oikeus pitää asiakkaan suorittama varausmaksu.

Jos vastaavasti asiakas on peruuttanut huoneen peruutusehtojen mukaisesti, majoitusliike on velvollinen palauttamaan asiakkaalle hänen maksamansa varausmaksun lukuun ottamatta toimistokuluja.

Jos majoitusliikkeelle on aiheutunut kustannuksia asiakkaan tilaamista erityisistä palveluista tai järjestelyistä, kuten esimerkiksi juhlakoristelut, muiden tilaukseen tarvittavien tilojen varaaminen, varautuminen erityisruokavalioihin jne., asiakkaan tulee korvata niistä aiheutuneet kulut majoitusliikkeelle. Majoitusliike voi vähentää mainitut kulut asiakkaalle palautettavasta varausmaksusta.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaus kustannuksitta ja saada suorittamansa varausmaksu takaisin, jos sitä olisi kohtuutonta periä asiakkaan peruuttamisesta tai saapumatta jäämisestään huolimatta. Tällöin on kyse asiakkaan tai hänen läheisensä vakavasta sairastumisesta, vakavasta onnettomuudesta, kuolemasta tai muusta odottamattomasta ja vakavasta tapahtumasta kuten asunnon palosta. Läheisenä henkilönä pidetään avio- ja avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta, isovanhempaa tai matkakumppania, jonka kanssa majoitus on sovittu samaan huoneeseen. Asiakkaan on ilmoitettava saapumatta jäämisen syy viipymättä majoitusliikkeelle ja se on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisin tutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Selvitys tulee toimittaa kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas on saanut lausunnon. Majoitusliikkeellä on kuitenkin oikeus vähentää palautettavasta määrästä toimistokulut.

Varauksen vahvistamisen jälkeen majoitusliikkeellä ei ole oikeutta korottaa eikä vastaavasti myöskään velvollisuutta alentaa sovittua majoituksenhintaa. Poikkeuksen tästä muodostavat verojen ja muiden julkistenmaksujen muutokset, mikäli niitä ei ole voitu ottaa huomioon varausvahvistusta tehtäessä. Majoitusliike ei saa kuitenkaan korottaa sovittua majoituksen hintaa varauksen alkamispäivää edeltävien 21 päivän aikana. Jos korotus majoituksen hinnassa on varauksen tekemisen jälkeen enemmän kuin 10 prosenttia, asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaus kustannuksitta. Asiakkaan on ilmoitettava varauksen peruuttamisesta majoitusliikkeelle viikon kuluessa siitä, kun asiakas sai tiedon hinnankorotuksesta.

Majoitusliikkeellä on oikeus tehdä luotto- ja pankkikorttien haltijoille varauksen yhteydessä veloitus ja ennakkovarmennus kortilta. Ennakkomaksuna luottokortilta voidaan veloittaa varauksen yhteydessä kohtuullinen varausmaksu. Peruutusoikeudettomissa varauksissa majoitusliike voi tehdä veloituksen kortilta koko majoitushinnan määrältä.

Jos majoitusliike ei ole tehnyt ennakkovarmennusta, majoitusliikkeellä on oikeus asiakkaan sisään kirjautumisen yhteydessä periä kohtuullinen vakuus mahdollisten ylimääräisten kulujen kattamiseksi.

Asiakkaan esiintyminen majoitusliikkeessä

Asiakas on velvollinen noudattamaan hyviä tapoja ja ottamaan huomioon hänelle tiedoksi annetut majoitusliikkeen järjestyssäännöt. Jos asiakas vakavasti rikkoo näitä sääntöjä, hänet voidaan välittömästi poistaa majoitusliikkeestä. Asiakkaan on tällöin kuitenkin maksettava majoituksensa ja tilaamiensa lisäpalveluiden hinta eikä hän voi vaatia jo suoritetun maksun palauttamista.

Erityisesti tilanteissa, joissa asiakas vaarantaa muiden asiakkaiden, henkilökunnan, tiloissa olevien partiolaisten tai rakennuksen turvallisuutta, tai loukkaa muiden henkistä- ja fyysistä koskemattomuutta, on majoitusliikkeellä oikeus poistaa henkilö tiloistaan välittömästi. Poistamisesta aiheutuneet kustannukset, kuten vartijan tai lisähenkilöstön kutsuminen paikalle veloitetaan asiakkaalta.

Vastuu asiakkaan omaisuudesta

Asiakas vastaa matkatavaroistaan. Majoitusliike ei ota vastuuta huoneeseen, yleisiin tiloihin tai majoitusliikkeen edustajalle säilytettäväksi jätetyistä tavaroista.

Majoitusliike ei vastaa majoitusliikkeen alueella olevan kulkuvälineen tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta.

Asiakkaan vastuu vahingosta

Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudella aiheuttamistaan vahingoista, kuten tupakoimisesta muualla, kuin tätä varten osoitetulla paikalla. Asiakas vastaa myös hänen, hänen vieraansa tai mahdollisen lemmikkieläimensä aiheuttamasta vahingosta huoneelle, majoitusliikkeen muille tiloille, siellä oleville huonekaluille tai varusteille sekä majoitusliikkeen muille asiakkaille tai heidän omaisuudelleen.

Vastuu vahingosta määräytyy yleisten vahingonkorvausta koskevien periaatteiden mukaan.

Virhe ja virheilmoitus

Jos huone tai siihen liittyvät taikka varauksen yhteydessä tilatut järjestelyt tai palvelut eivät vastaa sitä, mitä on sovittu tai voidaan katsoa sovitun, majoitusliikkeen suorituksessa on virhe.

Jos huone ei ole asiakkaan käytettävissä luvattuna aikana, majoitusliikkeen suorituksessa on virhe.

Asiakas ei voi kuitenkaan vedota virheeseen, jos hän ei ilmoita siitä majoitusliikkeen vastaanottoon tai varauksessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

Virheen korjaaminen ja hinnanalennus

Majoitusliikkeen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on tehtävä saapumispäivänä tai mahdollisimman pian, jolloin majoitusliikkeellä on mahdollisuus korjata virheet. Majoitusliike ei ole velvollinen hyvittämään asiakasta jälkikäteen tehdyistä huomautuksista.

Majoitusliikkeen on korjattava virhe viivytyksettä omalla kustannuksellaan.

Majoitusliike saa kuitenkin kieltäytyä virheen korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Asiakas saa kieltäytyä virheen korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa.

Majoitusliikkeen ja asiakkaan väliset erimielisyydet

Majoitusliike ja asiakas ensisijaisesti neuvottelevat heidän välisistä erimielisyyksistä.

Erimielisyystilanteissa asiakas voi saada apua kuluttajaoikeusneuvojalta.

Asiakas voi myös saattaa erimielisyyden Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.